Dijagnostika agilnosti u tenisu

Metodika kondicijske pripreme u tenisu

0
1011
Ana Konjuh
Ana Konjuh (fotografija: Dana Anders)
1. Uvod

Agilnost je sposobnost promjene smjera kretanja bez gubitka ravnoteže, brzine, snage i kontrole pokreta. Iz strukturalnog aspekta, tenis je okarakteriziran visoko-intenzivnim ponavljanim sprintovima koji su međusobno povezani promjenama smjera i brzine kretanja. Za vrijeme trajanja poena (od 5 do 7 sekundi), igrač/igračica promjeni smjer kretanja četiri puta, dok se u cijelom teniskom meču može postići i više od 1000 takvih promjena. Više od 70% pokreta manifestiraju se kroz lateralnu agilnost, dok ispoljavanje frontalne agilnosti čini ostatak. Oko 20% se svodi na kretanje unaprijed, a svega oko 8% na kretanje unatrag. Agilnost objedinjuje sposobnosti dinamičke ravnoteže, koordinacije, eksplozivnu snage tipa sprinta, tehniku trčanja i promjene pravca kretanja, frekvencije pokreta, pliometrije, stabilnosti i mobilnosti itd. Rezultati u ovim testovima su produkt sinergijskog djelovanja navedenih sposobnosti.

Na temelju dijagnostike, dobiva se procjena trenutnog stanja komponenti agilnosti što svakom treneru može dati vrijedne objektivne pokazatelje pojedinog tenisača. Cilj ovog rada je prikazati neke specifične testove agilnosti koje svaki trener može samostalno provesti na teniskom terenu.

Rezultati same dijagnostike bi trebali direktni utjecaj na kvalitetniju distribuciju sadržaja treninga.

U daljnjem tekstu biti će opisani primjenjivi testovi lateralne i frontalne agilnosti.

Maria Sharapova
Maria Sharapova
2. Testovi za procjenu promjene smjera kretanja (agilnost)
a) 96369 naprijed – nazad (MAG96369NN)

Opis mjesta izvođenja: Zadatak se izvodi na stazi dugoj 18 metara. Označena je startna linija dužine 1 metar, a paralelno s njom na udaljenosti od 6, 9 i 12 metara linije dužine 1 metar te na 18 metara ciljna linija dužine 1 metar. Za mjerenje vremena predviđenog za izvođenje zadatka koristi se digitalna štoperica.

Zadatak: Ispitanik zauzme položaj visokog starta ispred linije prsima okrenut cilju. Na znak mjerioca ispitanik starta te trči maksimalnom brzinom do linije udaljene 9 m od starta, dotakne liniju stopalom te trči unatrag do linije udaljene 6 m od starta, opet dotakne liniju, trči do linije udaljene 12 m od starta, dotakne liniju i trči unazad do linije 9 m udaljene od starta, dotakne liniju i trči do linije udaljene 18 m od starta, tj. protrčava ciljnu liniju u maksimalnoj brzini. Tijekom izvođenja zadatka ispitanik je cijelo vrijeme okrenut prsima prema ciljnoj liniji te ne smije okretati glavu niti rotirati trup. Sportaš ne smije raditi korake u stranu kako bi povećao dužinu koraka. Zadatak je završen kada ispitanik prsima prođe zamišljenu liniju cilja. Zadatak se izvodi tri puta.

Registriranje rezultata: Mjeri se vrijeme u stotinkama sekunde od starta do prelaska prsiju preko linije cilja. Upisuju se vremena sva tri pokušaja te se uzima najbolji rezultat.

Cilj testa: Cilj testa je proći zadanu udaljenost za što kraće vrijeme.

Svrha testa: Test se izvodi u svrhu procjene agilnosti sportaša, s naglaskom na frontalnu (čeonu) agilnost.

b) 96369 s okretom za 180 stupnjeva (MAG96369OK)

Opis mjesta izvođenja: Test se izvodi na istom mjestu izvođenja kao i prethodno opisani test te su za izvedbu testa potrebna ista sredstva i pomagala kao i u prethodnom zadatku.

Zadatak: Sportaš zauzme položaj visokog starta ispred linije prsima okrenut cilju. Na znak mjerioca ispitanik starta te trči maksimalnom brzinom do linije udaljene 9 m od starta, dotakne liniju stopalom, okreće se i trči (prsima okrenut prema startnoj liniji) do linije udaljene 6 m od starta, opet dotakne liniju, okreće se i trči (prsima okrenut prema cilju) do linije udaljene 12 m od starta, dotakne liniju, okrene se i trči (prsima okrenut prema startu) do linije 9 m udaljene od starta, dotakne liniju, okrene se i trči do linije udaljene 18 m od starta, tj. protrčava ciljnu liniju u maksimalnoj brzini. Tijekom izvođenja zadatka sportaš ne smije okretati glavu. Zadatak je završen kada sportaš prsima prođe zamišljenu liniju cilja. Zadatak se izvodi tri puta.

Registriranje rezultata: Mjeri se vrijeme u stotinkama sekunde od starta do prelaska prsiju preko linije cilja. Upisuju se vremena sva tri pokušaja te se uzima najbolji rezultat.

Cilj: Savladati opisani zadatak u što kraćem vremenu.

Svrha testa: Test se izvodi u svrhu procjene frontalne (čeone) agilnosti.

Andrea Petković
Andrea Petković
c) Bočna agilnost dvokorakom-koraci u stranu (MAGKUS)

Opis mjesta izvođenja:Na podu su označene dvije paralelne linije duge 1 metar, a međusobno udaljene 4 metra. Za mjerenje vremena koristiti digitalnu štopericu.

Zadatak: Ispitanik stoji izvan linija, bočno uz prvu liniju. Na startni znak ispitanik se što brže može bočnim kretanjem (korak – dvokorak) pomiče u stranu bez križanja nogu do druge linije. Kada stane vanjskom nogom na liniju ili prijeđe preko nje, zaustavlja se i, ne mijenjajući položaj tijela, na isti način vraća do prve linije koju također mora dotaknuti stopalom ili prijeći preko nje.

Kada ispitanik na opisani način prijeđe 6 puta razmak od 4 metra, stane na liniju ili je prijeđe vanjskom nogom, zadatak je završen. Zadatak se izvodi tri puta.

Registriranje rezultata: Rezultat se upisuje u stotinkama sekunde od starta do završetka 6 prelaženja staze od 4 metra. Mjeri se vrijeme u stotinkama sekunde od starta do prelaska prsiju preko linije cilja. Upisuju se rezultati sva tri izvođenja, te se izračunava srednja vrijednost.

Cilj testa: Cilj testa je proći zadanu udaljenost za što kraće vrijeme

Svrha testa: Test se izvodi u svrhu procjene agilnosti sportaša, s naglaskom na lateralnu agilnost.

d) 20 yardi (MAG20Y)

Opis mjesta izvođenja: Test se izvodi između dvije paralelne linije međusobno udaljene 10 yardi između kojih se točno u sredini nalazi središnja linija (1 yard = 0,9144 m; 5 yardi = 4,57 m). Svaka linija je široka 1 metar. Za mjerenje vremena predviđenog za izvođenje zadatka koristi se digitalna štoperica.

Zadatak: Kod početnog stava ispitanik stoji u paralelnom stavu na središnjoj liniji. Na znak mjerioca (pri čemu se najčešće koristi zviždaljka – zvučni signal) sportaš sprinta do bočne linije dotičući liniju stopalom (prelazi udaljenost od 5 yardi, tj. 4.57 m), zatim sprinta do druge bočne linije pri čemu također je mora obavezno dotaknuti stopalom (prelazi udaljenost od 10 yardi, tj. 9.14 m), te na kraju sprinta do početne, tj.središnje linije (udaljenost 5 yardi, tj. 4.57 m) gdje se vrijeme zaustavlja nakon što sportaš prijeđe prsima preko linije. Bitno je napomenuti da sportaš prilikom dolaska na bočne linije mora licem biti okrenut prema mjeriocu. Također, strana u koju će sportaš krenuti u sprint do bočnih linije proizvoljna je.

Registriranje rezultata: Vrijeme se mjeri u stotinkama sekunde od početnog znaka do završetka šestog prelaženja staze od 4 metra. Upisuju se vremena sva tri pokušaja te se uzima najbolji rezultat.

Cilj: Cilj testa je proći zadanu udaljenost za što kraće vrijeme.

Svrha testa: Test se izvodi u svrhu procjene agilnosti sportaša, s naglaskom na lateralnu agilnost.

Nino Serdarušić
Nino Serdarušić
Tablica 1. Referentne vrijednosti za tenisače
MAG96369NN(sek) MAG96369OK (sek) MAGKUS (sek)
<8 godina 11,29 11,01 12,14
8-10 godina 10,06 9,90 10,84
10-12 godina 9,45 9,08 9,75
12-14 godina 9,14 8,74 9,26
14-16 godina 8,56 8,24 8,68
16-18 godina 8,22 7,90 8,23
>18 godina 8,12 7,78 8,10
e) T-test

Opis mjesta izvođenja: Prostor za izvršavanje ovog zadatka nalikuje na slovo ‘’T’’. Označena je startna linija dužine 1 metar, a paralelno s njom na udaljenosti od 10 yardi nalazi se čunj koji je točno u sredini i u istoj ravnini između 2 susjedna čunja udaljenih svaki još 5 yardi. Za mjerenje vremena predviđenog za izvođenje zadatka koristi se digitalna štoperica.

Zadatak: Kod početnog stava ispitanik stoji u paralelnom stavu na središnjoj liniji. Na znak mjerioca sportaš frontalno sprinta i dotiče tlo kod prvog čunja (5 yardi), zatim dokoračnom tehnikom dotiče tlo nakon 5 yardi kod drugog čunja koji je u istoj ravnini s prethodnim, a potom još prevaljuje 10 yardi dokoračnom tehnikom do nasuprotnog čunja. Sportaš se još vraća 5 yardi dokoračno do središnjeg čunja i zadnjih 5 yardi vraća unatraške do ciljne (startne) linije.

Registriranje rezultata: Vrijeme se mjeri u stotinkama sekunde od početnog znaka do završetka, tj prolaska kroz ciljnu ravninu. Upisuju se vremena sva tri pokušaja te se uzima najbolji rezultat.

Cilj: Cilj testa je proći zadanu udaljenost za što kraće vrijeme.

Svrha testa: Test se izvodi u svrhu procjene agilnosti sportaša, s naglaskom na lateralnu i frontalnu agilnost.

Tablica 2. Referentne vrijednosti za tenisačice
MAG96369NN(sek) MAG96369OK (sek) MAGKUS (sek)
<8 godina 11,45 11,22 12,29
8-10 godina 10,16 10,01 10,95
10-12 godina 9,60 9,20 9,80
12-14 godina 9,42 9.05 9,40
14-16 godina 9,12 8,80 9,05
16-18 godina 8,90 8,49 8,87
>18 godina 8,65 8,31 8,75